Privacy verklaring Finca Feliz
Finca Feliz is gevestigd op de volgende locatie:

   klik hier

Finca Feliz gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze Privacy verklaring informeren we je over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de verblijven, retreats op maat, life coaching trajecten of permacultuur design en advies die worden aangeboden op fincafeliz.es

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

a. Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een vakantieverblijf, een retreat op maat, een life coaching traject of permacultuur design en advies en daarvoor een contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats

b. Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven (max. 12 keer per jaar). We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of als je anderszins aangeeft deze nieuwsbrief te willen ontvangen.
Je naam, adresgegevens en e-mailadres gebruiken we voor het versturen van facturen of betaalverzoeken.
Je telefoonnummer gebruiken we alleen indien er sprake is van een onverwachte afzegging e.d.
Je voor- en achternaam en e-mailadres die je invult bij het contactformulier worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
c. Jouw gegevens bij Finca Feliz
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief en in de toekomst geen e-mail van Feliz wilt ontvangen, kun je je ten alle tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.Je naam en e-mailadres die je opgeeft als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden opgeslagen in ons e-mailsysteem.
d. Boeken van een Life-Coaching sessie/traject of Permacultuur Design en Advies
We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om gemaakte afspraken te bevestigen. 
Met het invullen van het intakeformulier ga je akkoord gaat met het Privacy beleid en de Algemene voorwaarden. Tevens kun je aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wil je dit niet dan nemen we jouw mail adres niet op in ons e-mailsysteem.

Artikel 2 Privacy

JOUW PRIVACY
Voor een goed verblijf, een goede coaching relatie of een permacultuur design project is het noodzakelijk dat wij, als jouw gastheer danwel coach of adviseur, een dossier aanleggen. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw verblijf hier, de gevoerde coachingsgesprekken en afspraken en de informatie die je hebt gegeven ivm een permacultuur design project.

We doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:
• zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend coach heeft Pauline als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Marc heeft als enige toegang tot permacultuur gegevens.

Wij hanteren een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

PRIVACY OP ONZE FACTUREN 
Op onze facturen staan
• Je naam, adres en woonplaats
• de kosten van het consult en/of verblijf

Artikel 3 Beveiliging persoonsgegevens 

We hebben passende (technische) maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Artikel 4 Bewaartermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zal je mailadres uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem en krantendossiers bewaren we tenminste 7 jaar.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Artikel 5 Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna we je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Je kunt hiervoor een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
We zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 6 Wijzigingen

Finca Feliz behoudt ten alle tijden het recht haar Privacy verklaring te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Laatst gewijzigd 31 januari 2019.